תעודות - למנהלי מערכת

נגן וידאו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

  1. עדכון סדין בהתאם לקבוצות הלימוד הרלוונטיות לתעודה
  2.  הקמת תקופה חדשה 
  3. הקמת אירוע תקופתי חדש
  4. הכנת תבנית לשכבה 
  5. הוספת מרכיבי הערכה לתבנית
  6. הטמעת תגיות בגלופה – קישור מהיר לתפריט תגיות 

חשוב להכין מראש

  1. גלופה לכל שכבה
  2. בנק היגדים
  3.  סולם ציונים

איך עושים את זה?

עדכון סדין בהתאם לקבוצות הלימוד

  •  לאחר כניסה למערכת, יש להכנס ל"מערכת שעות" > דםדםהקר4
כניסה למערכת