הצהרת נגישות

1 .הצגה ותיאור של הארגון/חברה/ספק.

האתרים של סקולי  schooy.co.il משתמשים כפורטלים בית ספריים ומיועדים למורים, הורים ותלמידים להעברת מידע לקהילת בית הספר. הוא מנוהל על ידי בית הספר ותוכנו באחרויות בית הספר. 

2 .הצהרת כוונות כללית ביחס להנגשת תכנים באתרי אינטרנט. סעיף זה יתאר את המחויבות של הספק החייב בהתאמות נגישות ללומדים עם מוגבלות חושית, מוטורית וקוגניטיבית.

אנו עדים לדרישות תקנות נגישות השירות, לרבות תקנה 35 שעיקרי
דבריה מפורסמים באתר משרד המשפטים לעניין נגישות אתרים
באינטרנט ואפליקציות, שאותן יש ליישם מתוקף חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות. אנו רואים חשיבות רבה במתן שוויון
הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, לרבות תלמידים, הורים ומורים
במערכת החינוך, ופועלים כמיטב יכולתנו להשגת מטרה זו.

רכז הנגישות:

שם רכז הנגישות: עודד בלאום , [email protected] 

טלפון ושעות זמינות

04-6667583 , א-ה 09:00 – 16:00

3 .הצהרת נגישות על הסטטוס של האתר בהתאם לתקן הישראלי להצגת תכנים נגישים באתרי אינטרנט – ת"י 5568 לרמה AA ,המבוסס על הנחיות 0.2 WCAG וכנדרש בתקנה 35 בתקנות נגישות השירות.

כיום אתר האינטרנט נמצא בתהליכי שינוי במטרה להטמיע את
הנחיות 0.2 WCAG ,והוא עומד ברמה A על פי התקן הישראלי
להנגשת תכנים באתרי אינטרנט ת"י 5568 ,המבוסס על הנחיות
0.2 WCAG .יחד עם זאת, ולאור העובדה כי תהליך הנגשת האתר
הוא תהליך מורכב, כמו כן כי לבית הספר משאבים מוגבלים למדי בניהול אתרים בתי ספר ואינם מומחים בניהול תוכן באינטרנט, אנו מעמידים לרשות ההורים, התלמידים
והמורים עם מוגבלות את האפשרות לפנות לרכז הנגישות מטעמנו
במטרה לקבל משוב ו/או סיוע בהתמודדות עם התכנים הלא נגישים
באתר.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות