יצירה והצגה של מאמרים נבחרים

שלב ראשון

כדי ליצור דף חדש, נפנה לתפריט העבודה של סקולי ונקליק על יצירת דף חדש

שלב שני

חלון יצירת דף חדש יפתח ובו נוכל להגדיר את הפרטים הבאים:

  • שם הדף החדש שנרצה להקים
  • קטגוריית הדף. כאן נבחר ב"מאמרים נבחרים"
  • בחירת תבנית לפיה יוקם הדף החדש
  • לסיום, לחצו על יצירת דף חדש

שלב שלישי

לאחר יצירת הדף והכנסת התוכן הרצוי : טקסט, תמונות, וידאו ועוד. חשוב לזכור להוסיף תמונה ראשית לדף. תמונה זו תייצג את הדף החדש שיצרנו בעמוד הבית.

  1. לחיצה על גלגל השיניים בפינה הימנית
  2. הוספת התמונה הראשית.
  3. עדכון הדף ושמירת השינויים.
כניסה למערכת