עבודה במרחב הלימודי - מרחבי כיתות, מקצוע וחדרי מורים

כניסה למרחב הלימודי

צעדים ראשונים במרחבי הלימוד

הוספת פסקה מעוצבת

הוספת דפים למרחב לימודי

הוספת דפים למרחב לימודי

העלאת קבצים למרחבי לימוד\כיתה

הוספת שאלת בחירה למרחב לימוד

עבודה עם פורומים במרחבים

ניהול מרחבי לימוד - מנהל מערכת

מבוא למרחבי לימוד למנהל מערכת

שיוך מחנכים

הקמת מרחבי לימוד - ידני

הקמת חדר מורים

בניית מרחבי לימוד לפי קבוצות לימוד

כניסה למערכת