ניהול תפריטים

שלב ראשון

לניהול התפריטים באתר, יש ללחוץ על כפתור ניהול תפריטים בסרגל העבודה של סקולי

שלב שני

לאחר פתיחת אזור ניהול התפריטים, נבחר את התפריט הרצוי מרשימת התפריטים. לסיום נלחץ על בחר

שלב שלישי

הוספה של דף קיים

כדי להוסיף דף שכבר קיים במערכת לתפריט, נעשה כך:

  • נבחר את הדף הרצוי מתוך הרשימה 
  • לסיום נלחץ על הוסף

שלב רביעי

הוספה של קישור חיצוני

כדי להוסיף קישור חיצוני לתפריט, נעשה כך:

  • נבחר את כתובת הקישור החדש
  • נכניס את הכותרת הרצויה לקישור
  • לסיום, נלחץ על הוסף

שלב חמישי

מיקום הקישור בתפריט

למיקום הכפתור החדש, יש לגרור ולעזוב לפי הסדר הרצוי

כניסה למערכת