עדכון גרסה 480 03.11.2019

1. מרכיבי הערכה – ציון, הוספת ציון מילולי לממשק הזנה של המורים. 
2. כרטיס תלמיד: תיקון, חסימת המידע לצפיה של הורים – המידע זמין בכרטיס תלמיד למורים 
3. כרטיס תלמיד – שיפור תצוגה רוחב טבלאות. 
4. כרטיס תלמיד – אפשרות תצוגה פרטנית לאירועי משמעת שונים. 
5. אפליקציה – לכל המחנכים, כפתור חדש בתפריט ימני "התלמידים שלי". מאפשר להציג כרטיס תלמיד של תלמיד בכיתה
6. אפליקציה – למחנכים. בתפריט ימני: "מה קרה היום" מאפשר להציג בכל נקודה ביום את ארועי המשמעת שנרשמו לאותו יום. 
7. תיקון בתצוגה של החדרים במערכת השעות 
8. שיגור מידע של קבוצות לימוד – תיקון 
9. הזנת ציונים תקופתיים – או מרכיבי הערכה או מרכיבים ראשיים 
10 הסרת רשימת התבניות מדף יצירה ארועים תקופתיים
11 הוספת יכולת עריכה לשמות התלמיד והוריו
12. כרטיס תלמיד הוכשר כדוח ליום הורים הכולל את כל ארועים שוטפים וכל אירועי המשמעת של התלמיד
13. עלתה היום גרסה חדשה לאנדראויד – טיפול ב 2 נושאים שגרמו לקריסות. 
14. מייל יוצא להורים כאשר דוחח על העדרות ילד
כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות