יצירת אישור חדש

אישורי הורים מאפשרים שליחת הודעה להורים עם אפשרות חתימה אלקטרונית על האישור. את האישור נוכל לשלוח לקבוצות הורים לפי כיתות.

דוחות לאחר שליחה

לאחר השליחה נוכל לראות דוחות המפרטים את נתונים השליחה. תמצית של הדוח ודוח מפורט לפי נמענים.

כניסה למערכת