הגדרת תבניות לתעודות

יצירת תבנית תעודה חדשה

  • יש להיכנס לציונים ותעודות -> הגדרות – > תבניות
  • בדף זה תראו את רשימת התבניות שלכם.
  • יש לבחור את האירוע התקופתי המבוקש (תעודות מחצית)
  • ניתן ללחוץ על כפתור ה "+הוסף" להוספת תבנית חדשה.
  • לחיצה על שם התבנית תפתח משמאל את מסך העריכה של התבנית.

הגדרות התבנית

  • תבנית של ארוע תקופתי כוללת בתוכה הרבה הגדרות
  • ניתן לקבוע את הגלופה, את הכיתות שהגלופה רלוונטית עבורן, את המקצועות ועוד מידע נוסף, תוכלו לראות בסקיצה שלפניכם הסבר כללי. ניתן וכדאי להעזר בתמיכה של סקולי ליצירת הגלופות הראשונות.

יצירת סעיפי הערכה חדשים

  • לעיתים אנו רוצים להזין במקצוע מסויים סעיפים שונים להערכה. לדוגמה: שפה: הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, קריאה וכדומה.
  • לעיתים אנו רוצים להכניס לתעודה סעיפים למילוי שאינם קשורים למקצוע למשל: דרך ארץ, התחשבות בזולת, מעורבות חברתית וכדומה.
  • נושאים אלו מטופלים תחת מרכיבי הערכה
כניסה למערכת