הוספת ארועי הערכה תקופתיים

ארועי הערכה תקופתיים

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

על מנת לצפות בדפים אלו: 

 1. חשוב שתהיו מוגדרים כמורים של קבוצות לימוד
 2. חשוב שיהיו ארועים תקופתיים לבית הספר

דיווח ציונים והערכות תקופתיות

 • יש להיכנס לציונים ומבחנים -> ארועי הערכה תקופתיים
 • יש לבחור ארוע תקופתי וקבוצת לימוד רצויה
 • תוכלו לעבור תלמיד תלמיד ולהזין את הערכות הרצויות.
 • השדות שיופיעו להזנה תלויים במידע אותו הגדיר בית הספר להזנה לקבוצת הלימוד. 
 • שימו לב שבתחתית הדף תראו סיכום ארועים השוטפים של התלמיד וממוצע הציונים עד כה, וסיכום ארועי משמעת לקבוצת לימוד  זו.
 • המידע יישמר באופן אוטומטי – אין צורך לבצע שמירה יזומה

צפייה בהערכות לקראת הדפסת תעודות

 • מחנכים ובעלי תפקידים יכולים לצפות בהערכות שניתנות על ידי המורים המקצועים
 • יש להיכנס לעריכה והפקת תעודות (אשר זמינה רק למחנכים ובעלי תפקידים מתאימים)
 • יש לבחור את הארוע התקופתי הרצוי ואת הכיתה הרצויה
 • תוכלו לדפדף בין תלמידי הכיתה ולצפות במידע שהוזן על ידי המורים המקצועיים
 • מחנכים – תוכלו לעדכן מידע השמור לעדכון המחנכים כגון: ממני אליך ומידע נוסף ככל שהוגדר על ידי מנהל המערכת של בית הספר שלכם. 
 • המידע נשמר באופן אוטומטי כאשר תזינו אותו – אין צורך לבצע שמירה יזומה.

הדפסת תעודות

 • יש להיכנס לעריכה והפקת תעודות
 • יש לבחור את הכיתה הרצויה ואת הארוע התקופתי
 • לחיצה על כפתור "הפקת תעודה לכולם" או ל "הפקת תעודה" (לתלמיד זה) ישמור קובץ וורד במחשב שלכם אותו תוכלו להדפיס וכדומה.
 • שימו לב שיפתח חלון משימות בביצוע ששם תוכלו לראות את התקדמות הפקת התעודות ולהוריד את הקובץ למחשב שלכם
כניסה למערכת