הוספת אירוע תקופתי חדש (תעודות)

יצירת אירוע חדש

  • יש להיכנס לציונים ותעודות > הגדרות מערכת > תקופות ותעודות
  •  לחיצה על כפתור ה + הירוק תפתח מסך יצירה

עדכון פרטי האירוע

במסך שנפתח, יש להזין את הפרטים הבאים:

  •  שם – שם האירוע
  • תאריך – תאריך חלוקת התעודות
  • תקופה – לאיזו תקופה משוייך האירוע. במקרה זה – מחצית שנייה.

לסיום יש לעדכן.

שכפול אירוע תקופתי

לאחר יצירת אירוע חדש, נוכל לשכפל את התבניות מאירוע קיים.

  • נבחר את האירוע ממנו נרצה להעתיק
  • נבחר את האירוע החדש – אליו נרצה להעתיק את הנתונים.
  • נוכל לבחור אם להעתיק גם את הנתונים שהזינו המורים באירוע אחר. מתאים להעתקת מידע מיום הורים לתעודות של אותה מחצית.

לסיום יש ללחוץ על "בצע".

כניסה למערכת