הזנת ציונים לתעודות

כניסה למערכת

ניתן להתחבר למערכת באמצעות סיסמא של משרד החינוך או קוד חד-פעמי (הזנת ת.ז וקבלת קוד לנייד)

כניסה למסך ציונים ותעודות

לאחר מכן, נכנס למסך ציונים ותעודות. בכניסה ראשונה יש להזין קוד אימות חד-פעמי.

* יש לוודא פרטי קשר עדכניים אצל כל המורים

בחירת אירוע תקופתי וקבוצת לימוד

במסך זה, נבחר את האירוע הרצוי, לדוגמא, "תעודות מחצית שנייה" ואת קבוצת הלימוד שנרצה להזין לה ציונים.

הזנת ציונים לקבוצת לימוד

במסך זה שתי עמודות :

  • בעמודה הימנית – רשימת התלמידים. 
  • בעמודה השמאלית – פירוט רכיבי הערכה למקצוע הלימוד.

הרכיבים יכולים להיות ממספר סוגים:

  • ציון – מזינים מספרי ומילולי יחד. בתצוגה יופיע הציון בהתאם להגדרות בגלופה.
  • היגד – טקטס קבוע מתוך בנק ההיגדים.
  • אמירה – טקסט חופשי.
כניסה למערכת