עדכון פרטי קשר

עדכון פרטי קשר

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

  1. איך מעדכנים פרטים באופן ידני
  2. איך מעדכנים פרטים מקובץ אקסל

עדכון פרטי קשר באופן ידני

  • יש להיכנס למסך תלמידים והוריהם ולבחור בלשונית תלמדים.
  • לאחר בחירת התלמיד המבוקש, נוכל לעדכן את פרטי הקשר של התלמיד ושל הוריו.
  • לסיום יש לשמור את השינויים.

עדכון פרטי קשר מגליון אקסל

  • יש להיכנס לתלמידים והוריהם > הגדרות וכלים > יבוא גליון מורים
  • השדות הנדרשים בגליון האקסל הן : תעודות זהות | דוא"ל | נייד | בדיוק באותו השם. סדר העמודות אינו משנה אולם הכרחי שתהיה כותרת בראש העמודה. אין להזין שוורות ריקות.
  • גם אם יש עמודה שהיא ריקה ואתם לא רוצים להזין בה נתונים, היא צריכה להופיעה. 
  • את הגליון יש לגרור לתיבה או להקליק לבחירת הקובץ מהמחשב.
כניסה למערכת