יצירת דפים חדשים

שלב ראשון

כדי ליצור דף חדש, נפנה לתפריט העבודה של סקולי ונקליק על יצירת דף חדש

שלב שני

חלון יצירת דף חדש יפתח ובו נוכל להגדיר את הפרטים הבאים:

שם הדף החדש שנרצה להקים
קטגוריית הדף. אם אינכם יודעים את הקטגוריה הרצויה, בחרו בקטגוריה כללית.
בחירת תבנית לפיה יוקם הדף החדש
לסיום, לחצו על יצירת דף חדש

כניסה למערכת