כניסה לניהול הודעות

כל המידע על הודעות נכנסות ויוצאות נמצא תחת מסך "הודעות". ניתן למצוא את הקישור בתפריט הראשי.

הודעות נכנסות

תחת לשונית של הודעות נכנסות נוכל למצוא רשימה מפורטת של המיילים שקיבלנו עם מידע מלא. בנוסף, קיימות אפשרויות מחיקה ואפשרות להמשך ההתכתבות.

הודעות יוצאות

תחת לשונית של הודעות יוצאות נוכל למצוא רשימה מפורטת של המיילים ששלחנו. לחיצה על איקון העין תפתח לנו דוח מפורט על מקבלי ההודעה, כולל למי נשלח המייל ולמי לא, נתונים לגבי כתובות מייל של המשתמשים ועוד.

יצירת הודעה חדשה

ליצירת הודעה חדשה יש להכנס ללשונית "הודעה חדשה" ולהכניס את פרטי ההודעה:

  1. כותרת
  2. נמענים – בקבוצה מוגדרת או פרטני
  3. תוכן ההודעה
  4. צרוף קבצים
  5. ניתן גם לקבוע את אפשרויות התגובה של הנמענים להודעה, לאחר קבלתה.
כניסה למערכת