סנכרון מורים

סנכרון מורים

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

  1. סנכרון מלא של רשימת המורים מכספת
  2. עדכון נתונים ללא מחיקה של מורים מהמערכת

*ההבדל העיקרי בין האפשרויות בא לביטוי כאשר הקמנו מורים באופן ידני – כאלו שלא נמצאים במשרד החינוך – ואנחנו מעוניינים לשמור אותם גם לאחר עדכון הפרטים של שאר המורים.

סנכרון מלא של רשימת המורים

  • יש להיכנס למסך מורים  > כספת
  • לחיצה על סנכרון מלא תסנכרן את הנתונים ממשרד החינוך כאשר מורים שלא קיימים בנתוני משרד החינוך ימחקו מהרשימה. 

עדכון נתוני מורים

  • יש להיכנס למסך מורים  > כספת
  • לחיצה על כספת -> סקולי תעדכן את הנתונים הקיימים ממשרד החינוך ותוסיף מורים חדשים.  מורים שכבר הוזנו למערכת של סוקלי לא ימחקו.
כניסה למערכת