סרטוני הדרכה לאתר האינטרנט הבית-ספרי

סרטוני הדרכה לאתר האינטרנט הבית-ספרי

כניסה לניהול אתר בית ספר

היכרות עם תפריט הניהול של אתר סקולי

על ההבדל שבין דפים לתפריטים

ניהול תפריטים באתר סקולי

יצירת דף חדש 01

יצירת דפים במערכת סקולי 02

יצירה ועריכה של דפים 03

שיוך דף לתפריט

הצגת קובץ PDF

הוספת קבצים לדפים

הוספת עדכון לחלון עדכונים בעמוד הבית

הוספת גלריה

גלריות

יתווסף בקרוב..

כניסה למערכת