עדכון גרסה 526


1. כפתור הצג שגויים – פותח במטרה לאפשר תצוגה של מקצועות שלא מוצגים , כולל מנגנון שלם של הזנת קודים למרכיבי הערכה וכו'.
2. מספור של סדר המקצועות במיון מקצועות בתבנית
3. הוספת כפתור הורדת תגיות. מציג אקסל מאוד נוח להעתיק משם את התגיות לגל תעודה.
4. הוספת כפתור "העתק ציון ממוצע" שמאפשר העתקת ציון ממוצע של התלמידים בקבוצת הלימוד (כל התלמידים במכה) לשדה ציון שהוגדר מראש כשדה הנבחר (בתבנית)
5. כפתור "השב \ השב לכולם" במערכת הודעות במחשב. 

כניסה למערכת