עדכון גרסה 531

עדכון בכרטיס תלמיד של ההורים והתלמידים שיציג כותרות תקופות לימוד ואפשרות בחירה באיזה תקופת לימוד לצפות

כניסה למערכת