שימוש בקטגוריות

שלב ראשון

ניצור דף חדש ונקבע לו קטגוריה מסוג עדכונים. לאחר שמירת הדף. נוכל לראות את העדכון החדש מופיע בדף הבית בתוך האזור של עדכונים

שלב שני

ליצירת מאמר חדש, ניצור דף חדש ונגדיר לו קטגוריה מסוג מאמרים נבחרים. את המאמר נוכל לראות בדף הבית תחת אזור מאמרים נבחרים.

חשוב להגדיר תמונה ראשית לדף שתוצג בדף הבית. נעשה זאת תחת הגדרות הדף. גלגל השיניים המופיע בפינה הימנית התחתונה.

כניסה למערכת