קצרים - דוח אירועי הערכה תקופתיים

שימוש בדוחות יכול לתת לנו הרבה מאוד מידע על מצב התלמידים בבית הספר מבחינה לימודית. דו"ח זה מציג לנו אירועי הערכה תקופתיים, כגון תעודות מחצית א', נוכל להפיק דוח חכם שיציג לנו את כל הציונים של התלמידים, לפי קבוצות לימוד ובחלוקה נוחה לצבעים שמאפשרים לנו לראות את התמונה הגדולה.

איך עושים את זה בפועל

 בהנחה שאתם כבר מחוברים למערכת סקולי. לחצו על ציונים ותעודות. בפעם הראשונה תופיע בקשה לקוד אימות. אנא בחרו את אמצעי הקשר בו תקבלו את קוד האימות.

 כעת נוכל להפיק את הדוח:

לחיצה על דוחות

בחירה באירועי הערכה תקופתיים

נבחר בכיתה הרצויה ובאירוע התקופתי המבוקש

 לשיפור הדוח נוכל לקבוע את מדרג הציונים ואת הצבעים שבהם כל מדרגה תיוצג. בנוסף, נוכל לייצא את הדו"ח לקובץ אקסל.

כניסה למערכת