שימוש באפליקציה של סקולי

  • האפליקציה נועדה לשמש מורים, הורים ותלמידים של בתי הספר שעובדים במערכת סקולי. 
  • ניתן לפרסם מידע באפליקציה למגוון שימושים: הודעות, ארועים, שיעורי בית, גלריות, ארועי משמעת בכיתה. 
  • מנהלי מערכת יכולים לפרסם מידע בתפוצה רחבה של בית הספר, מחנכים ומורים מקצועיים יכולים לפרסם מידע במעגלי הכיתות וקבוצות הלימוד שלהם. 
  • בתי ספר שיבחרו, ההורים יכולים אף הם לפרסם מידע במעגל הכיתתי, למשל ארוע יום הולדת, או גלריה למעגל הכיתה או קבוצת הלימוד. 
  • כניסה לאפליקציה בעזרת ת.ז של המשתמש עצמו (הורה נכנס עם ת.ז שלו ולא של ילדיו) ומחייבת לפחות אמצעי קשר אחד מעודכן במערכת של סקולי (טלפון נייד | דוא"ל | טלפון נייל) על מנת להיכנס

סרטוני הדרכה לשימוש באפליקציה בקרוב...

כניסה למערכת