תעודות וימי הורים

הפקת תעודות לכל התלמידים זהו אירוע מאוד משמח אך יכול להיות גם לחוץ. המדריכים הבאין יעזורו לכם להכין את המערכת כך שגם הזנת הנתונים וגם הפקת התעודות יהיו תהליכים פשוטים וקלים לכל המשתתפים.

כניסה למערכת