ביטול שיעור

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

  1. איך מזינים נתונים בלשיעור – ארועי משמעת, שיעורי בית ותכנון שבועי.

הגדרת שיעור כ "בוטל" או "לא התקיים"

  • ניתן לסמן שיעור כבוטל או "לא התקיים"
  • שיעור זה יופיע בדוחות כשיעור שלא התקיים.
  • יש להיכנס לניהול שיעורים -> לבחור את הפעילות הרצויה וללחוץ עליה. 
  • לבחור "ארועי משמעת" ולסמן וי ליד "שיעור זה לא התקים"
  • תוכלו לבחור את סיבת הביטול
כניסה למערכת