שיבוץ מערכות - קביעת הפעילויות לשעות מדויקות בשבוע

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. בניית סדין מלאה כולל כל נתוני המורים והכיתות ולוחות הזמנים
 2. העדפות והאילוצים הרוונטים עבורנו

היכרות עם דף השיבוץ

דף השיבוץ מכיל מידע וכלים רבים. נעשה היכרות עם מבנה הדף והחלקים השונים בו.

 • יש להיכנס למערכת השיבוץ  -> שיבוץ -> לבחור כיתה רצויה.
 • הסרגל מכיל את כל הפעילויות של הכיתה.
 • הפעילויות מחולקות בסרגל כך שפעילויות של מחנכת הכיתה מופיעות בנפרד בפעילויות של המורים המקצועים בה.
 • חלוקה נוספת בסרגל היא לפעיוליות מסוג "אשכולות" ו"העשרה"
 • צבע הפעילות הוא לבן – כאשר הפעילות טרם שובצע במלואו
 • צבע הפעילות הוא אפור – כאשר הפעילות שובצה במלואה.
 • כל פעילות מציגה את מספר השעות השבועיות ששובצעו מתוך מספר השעות השבועיות שמוקצה.

כאשר תעמדו עם העכבר מעל פעילות בסרגל, יתגלו כפתורי פעולה:

 • תוכלו לגרור עם העכבר פעילויות לתוך מערכת השעות.
 • כאשר תבצעו זאת, המערכת תציג צבעים על גבי המשבצות
 • ניתן לגרור פעילויות למשבצות ירוקות
 • משבצות אפורות הן משבצות שהמורה של הכיתה אינו נמצא בבית הספר
 • משבצות אדומות הן משבצות שאחד המשאבים של הפעילות (מורים או כיתות או ציוד או חדר) אינו זמין

** גם לאחר שמיקמתם פעילות במערכת השעות, תוכלו להמשיך ולגרור אותה למקומות אחרים. המערכת גם תציג לכם אפשרות החלפה בין פעילויות כפי שנראה בהמשך

 • בפינה הימנית, מעל רשימת הכיתות, תראו תפריט איקונים שמאפשר מעבר בין המערכת של הכיתות \ המורים \ החדרים \ הציוד
 • בכך פעילות במערכת ישנם איקונים שמאפשרים מספר פעולות: 

הזזות פעילויות בתוך מערכת השעות

 • ניתן לגרור פעילויות למערכת השעות (כפי שראינו לעיל) ולהסיר אותן על ידי איקון המתאים
 • ניתן לגרור פעילויות ששובצו 
 • המערכת תראה לנו משבצות "מותרות" ומשבצות "אסורות" ואת הסיבה לאיסור. 

החלפות בין פעילויות במערכת

 • ניתן להחליף בין פעילויות 
 • המערכת תאשר לנו לבצע החלפה רק במידת האפשר. כלומר: כל המשאבים פנויים לביצוע ההחלפה
 • ליחצו על העכבר על הפעילות שאותה אתם רוצים להזין וגררו אותה מעט.
 • המערכת תסמן בירוק את כל הפעילויות שניתנות להחלפה. 
 • גררו את הפעילות הרצויה מעל הפעילות שאיתה אתם רוצים להחליף ושחררו את העכבר. 
כניסה למערכת