ניהול מערכת שעות

  • מערכת השעות של סקולי מתחילה דור חדש של מערכות לניהול ובנייה של לוח זמנים בית ספרי.
  • מערכת הניהול של סקולי מאפשרת לבית הספר לבנות ולנהל את מערכת השעות של הכיתות, המורים והחדרים. 
  • ניתן לבצע שיבוץ אוטומטי במערכת כך שהיא תבנה את לוח הזמנים של כל המורים והכיתות על פי מערכת אילוצים והעדפות כפי שתקבעו. 
כניסה למערכת