הגדרות מורים

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. איך נכנסים למערכת השעות של סקולי

הגדרת מורים באופן ידני

 • יש להיכנס להגדרות -> מורים ולהוסיף מורים כרצונכם.
 • חובה להקליד מספר תעודת זהות. אחרת לא ישמרו נתוני שעות התקן.
 • שימו לב שחשוב מאוד להזין את התקנים של המורים, נתונים אלו ישמשו אתכם בהמשך לבדיקה האם הנתונים במערכת תקינים ועומדים בתקנים שקבעתם.
 • מדוע נתונים הם חשובים: מערכת סקולי עושה שימוש במידע של המורים בתקשורת (קבלת מידע מהמורים והפצת מערכת השעות בסיום עבודה) בקרה על תקנים ושעות עבודה וכדומה. לכם מומלץ מאוד לא להקל ראש ולמלא את הנתונים ככל האפשר בצורה מדויקת. 

יבוא מורים מגליון אקסל

 • יש להיכנס להגדרות -> ממשקים -> יבוא גליון מורים
 • השדות הנדרשים בגליון האקסל הם השדות שמופיעות ברשימת המורים בדיוק באותו השם. סדר העמודות אינו משנה אולם הכרחי שתהיה כותרת בראש העמודה. אין להזין שורות ריקות.
 • גם אם יש עמודה שהיא ריקה ואתם לא רוצים להזין בה נתונים, היא צריכה להופיעה. 
 • בדרך כלל העמודות הן: תעודות זהות | משפחה | פרטי | דוא"ל | נייד | ימי עבודה | ישיבות צוות | שהייה | פרטני | פרונטלי | העשרה

יבוא מורים מ"כספת" של משרד החינוך

 • יש להיכנס להגדרות -> ממשקים -> יבוא מכספת
 • ניתן לייבא את הכיתות ואת המורים מכספת. הייבוא ידרוס את הנתונים הקודמים אם היו בסדין.

הגדרת משרה של המורה ותכנון לפי רפורמה

 • חשוב להגדיר את המשרות של המורים בצורה מסודרת ותקינה. כך המערכת תוכל לעזור לכם אחר כך בתכנון קבוצות הלימוד של המורה ותתריעה כאשר תחרגו מהתקנים אותם קבעתם. 
 • תחת הגדרות -> מורים -> תראו שלכל מורה יש מקום להזין את התקנים שלו.
 • לאחר הזנת התקנים, תוכלו גם להזין נתונים כגון גיל, ותק ורפורמה, כך המערכת תוכל להציע לכם את התקן הנכון לשעות שהייה ופרטניות. 
כניסה למערכת