הגדרות מקצועות

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

  1. איך מזינים מורים וכיתות למערכת השעות של סקולי

הגדרת מקצועות באופן ידני

  • יש להיכנס להגדרות -> מקצועות ולהוסיף מקצועות כרצונכם.
  • שימו לב לא להזין שם מקצוע פעמים. כאשר תבצעו שמירה של המידע, המערכת תסדר את הטבלה לפי א-ב באופן אוטומטי ותקל עליכם לוודא שאתם לא מזינים כפילות של שם מקצוע. 
  • ניתן לשנות שם של מקצוע גם לאחר שיבוץ. שינוי שם המקצוע ישנה את כל המופעים של שם המקצוע במערכת כולה. 
  • ניתן לשייך למקצועות צבעים. ניתן לבצע זאת בכל שלב. באפשרותכם לשייך צבעים לפי בחירה אישית או לאפשר בחירה אוטומטית של צבעים לכל המקצועות צבעים אלו יוכלו לשמש אתכם בתצוגה של המערכת והדפסות שונות. (ניתן להדפיס עם ובלי צבע) 

יבוא מקצועות מגליון אקסל

  • יש להיכנס להגדרות -> ממשקים -> יבוא גליון מקצועות
  • השדות הנדרשים בגליון האקסל הם: שם . בדיוק כותרת זו. הכרחי שתהיה כותרת בראש העמודה. אין להזין שורות ריקות.
כניסה למערכת