הגדרות נוכחות

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. איך מגדירים את המורים, הכיתות, המקצועות במערכת השעות של סקולי

הגדרת לוח הזמנים הבית-ספרי

בשלב זה מגדירים את לוח הזמנים של בית הספר: מהו היום הראשון בשבוע, כמה ימים בשבוע בית ספר פעיל, מהי השעה  הראשונה ביום, האם בית ספר פועל במתכונת חד-שבועית או דו-שבועית

 • יש להיכנס להגדרות -> בית ספר

* את בדיקת הכיסוי ניתן להשאיר כפי שהיא, תנו לתמיכה הטכנית של סקולי לקבוע עבורכם פרמטר זה. 

** אין צורך לבצע שמירה. המידע נשמר באופן אוטומטי. 

כעת יש להגדיר את שעות הפעילות בבית הספר, לצורך כך ניכנס להגדרות – > לוז -> בצד ימין נבחר "בית ספר"  (שהוא אזור חשוב מאוד במערכת ) ונקבע מתי יש פעילות בבית ספר

* הגדרת הלוז הבית ספרי מגדירה למעשה את שעות הפעילות המירביות בבית הספר. כאשר נגדיר את שעות הפעילות של מורים וכיתות נוכל להגדיר פחות מהלוז הבית ספרי, אל לא יותר.

לדוגמה: אם נגדיר שביום שישי לומדים 4 שעות בבית הספר. לא נוכל להגדיר פעילות בשעה חמישית לאף מורה ולאף כיתה. אולם נוכל להגדיר מורים שלא נמצאים ביום שישי ומורים שמסיימים לפני שעה זה. 

 • משבצת ירוקה = שעת פעילות משבצת אדומה = שעה שאין בה פעילות
 • לחיצה על משבצת מחליפה את צבעה
 • לחיצה ארוכה על משבצת ואז לעזוב את הלחצן, מאפשרת גרירה של העכבר וצביעה של כל המשבצות בגרירה, לחיצה נוספת תשחרר את הגרירה

הגדרת נוכחות המורים בבית הספר

 • ניתן להגדיר מתי מורים נמצאים בבית הספר.
 • הגדרה זו הי כללית, ולא קבעת איזו פעילות המורה מבצע בשעות אלו (נושא זה נדון בהרחבה בהמשך) 
 • יש להיכנס להגדרות -> לוז -> בצד ימין לבחור מורים
 • יש לקבוע עבור כל מורה את שעות הפעילות שלו בבית הספר.
 • יש לרשום ב"מספר ימי עבודה" את מספר הימים של המורה בבית הספר. (יום שבו מורה עובד אפילו שעה, נחשב כיום עבודה ויש לספור אותו) 

הגדרת שעות הפעילות של הכיתות בבית הספר

 • כאשר להגדיר את שעות הפעילות של הכיתות בבית הספר.
 • אם יש ימים שאין ודאות לגבי שעת סיום הפעילות, יש להשאיר מספר השעות המירבי שאולי ידררש.
 • מעל מערכת הכיתה תראות את שעות הפעילות שכבר הגדרתם לה (במידה ונוצרו פעילויות) ואת שעות התקן של הכיתה. כך תוכלו לוודא שאתם מאפשרים לכיתה מספיק שעות זמינות לכל הפעילויות שיידרשו. 
 • ניתן להעתיק לוז מכיתות אחרות. (על ידי כפתור "העתק" ו "הדבק"
כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות