הגדרות נוכחות

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. איך מגדירים את המורים, הכיתות, המקצועות במערכת השעות של סקולי

הגדרת לוח הזמנים הבית-ספרי

בשלב זה מגדירים את לוח הזמנים של בית הספר: מהו היום הראשון בשבוע, כמה ימים בשבוע בית ספר פעיל, מהי השעה הראשונה ביום, האם בית ספר פועל במתכונת חד-שבועית או דו-שבועית

 • יש להיכנס להגדרות -> בית ספר

* את בדיקת הכיסוי ניתן להשאיר כפי שהיא, תנו לתמיכה הטכנית של סקולי לקבוע עבורכם פרמטר זה. 

** אין צורך לבצע שמירה. המידע נשמר באופן אוטומטי. 

כעת יש להגדיר את שעות הפעילות בבית הספר, לצורך כך ניכנס להגדרות – > לוז -> בצד ימין נבחר "בית ספר"  (שהוא אזור חשוב מאוד במערכת ) ונקבע מתי יש פעילות בבית ספר

* הגדרת הלוז הבית ספרי מגדירה למעשה את שעות הפעילות המירביות בבית הספר. כאשר נגדיר את שעות הפעילות של מורים וכיתות נוכל להגדיר פחות מהלוז הבית ספרי, אבל לא יותר.

לדוגמה: אם נגדיר שביום שישי לומדים 4 שעות בבית הספר. לא נוכל להגדיר פעילות בשעה חמישית לאף מורה ולאף כיתה. אולם נוכל להגדיר מורים שלא נמצאים ביום שישי ומורים שמסיימים לפני שעה זו. 

הגדרת נוכחות המורים בבית הספר

 • ניתן להגדיר מתי מורים נמצאים בבית הספר.
 • בשיבוץ אוטומטי – סימון של המשבצות הצהובות יגדיר ימי חופש אפשריים למורה. נשתמש באפשרות זו במקרה שהמורה נותן מספר אפשרויות לימי חופש ואנחנו נשאיר את הבחירה ל"מוח" של המחשב בזמן השיבוץ.
 • הגדרה זו היא כללית, ולא קובעת איזו פעילות המורה מבצע בשעות אלו (נושא זה נדון בהרחבה בהמשך) 
 • יש להיכנס להגדרות -> לוז -> בצד ימין לבחור מורים
 • יש לקבוע עבור כל מורה את שעות הפעילות שלו בבית הספר.
 • יש לרשום ב"מספר ימי עבודה" את מספר הימים של המורה בבית הספר. (יום שבו מורה עובד אפילו שעה, נחשב כיום עבודה ויש לספור אותו) 

הגדרת שעות הפעילות של הכיתות בבית הספר

 • ניתן להגדיר את שעות הפעילות של הכיתות בבית הספר.
 • אם יש ימים שאין ודאות לגבי שעת סיום הפעילות, יש להשאיר את מספר השעות המירבי שאולי ידררש.
 • מעל מערכת הכיתה ניתן לראות את שעות הפעילות שכבר הגדרתם לה (במידה ונוצרו פעילויות) ואת שעות התקן של הכיתה. כך תוכלו לוודא שאתם מאפשרים לכיתה מספיק שעות זמינות לכל הפעילויות שיידרשו. 
 • ניתן להעתיק לוז מכיתות אחרות. (על ידי כפתור "העתק" ו "הדבק"
כניסה למערכת