התקשרות מול הורי בית הספר היא חשובה ומשמעותית מאוד לתפעול השוטף של בית הספר. בסקולי, אנחנו מציעים מערכת הודעות פשוטה וקלה לתפעול שאפשרת לכם לשלוח הודעות למורים ולהורים ללא מאמץ. ההודעות יוצגו במיילים של ההורים וכן במערכת של סקולי – במחשב וגם באפליקציה. 

כניסה למערכת