[print-me]

ארועי הערכה שוטפים

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. חשוב לדעת להיכנס למערכת הציונים והתעודות של סקולי
 2. חשוב שתהיה לכם מערכת שעות מעודכנת עם קבוצות לימוד שלכם
 3. חשוב שתהיו מוגדרים בתפקיד הנכון שלכם במערכת סקולי, למשל: יועצת, רכזת מקצוע, רכזת ששכבה וכדומה, כך תוכלו לצפות במידע הרלוונטי עבורכם. 

כניסה לניהול ציונים שוטפים ומבחנים

 • בכניסה לציונים ותעודות, תכנסו לציונים ומבחנים ותראו את רשימת הארועים השוטפים שלכם. 
 • להוספת ארוע הערכה חדש יש ללחוץ על כפתור ה + 
 • למחיקה או עריכה של ארוע, יש ללחוץ על הכפתור האדום והכחול בהתאמה 
 • לדיווח ציונים לארוע זה, יש ללחוץ על החץ האפור בצד ימין של שורת הארוע.

הוספת ארוע הערכה חדש

 • לאחר לחיצה על כפתור ה + יפתח חלון הוספת ארוע
 • יש להגדיר את שם הארוע
 • יש לבחור את סוג הארוע מתוך רשימת סוגי הארועים של בית הספר
 • יש לבחור תאריך לארוע 
 • יש לבחור את קבוצת הלימוד הרלוונטית לארוע הערכה זה. 
 • יש לרשום את משקל הארוע לחישוב הציון הסופי לתקופת הלימוד. לדוגמה: 20 – אם ברצונכם שהמשקל של ארוע זה יהווה 20% מהציון הסופי לתקופת הלימוד. 
 • יש לבחור האם לפרסם ארוע זה בכרטיס התלמיד – פרסום זה רלוונטי רק במידה ובית הספר חושף את כרטיס התלמיד להורים ו\או תלמידים
 • יש לבחור את סוג הציון לארוע זה : מספרי \ מילולי \ שניהם. שימו לב שניתן לחשוף את ההורים \ תלמידים רק לציון המילולי – גם במידה ובחרתם לספק ציון מספרי. 

דיווח הערכות תלמידים

 • לאחר לחיצה על החץ בצד הימני של שורת הארוע תפתח רשימת התלמידים של קבוצת הלימוד ותתאפשר הזנה של הערכות לפי ההגדרות שנתתם לארוע הערכה זה.
 • בשדה ההיגד ניתן להקליד מספר (אן ידוע לכם מבנק ההגדים) או להקליד את התחלת ההיגד הרצוי לכם, המערכת תשלים את המידע ותוכלו לבחור מרשימת ההיגדרים המתאימים.
 • ניתן ללחוץ על החץ בעמודת "אמירה" על מנת להקליד טקסט באופן חופשי כהערכה \ הארה.
 • המערכת שומרת את הנתונים כאשר אתם מקלידים – אין צורך לבצע שמירה יזומה

דוחות ארועי הערכה שוטפים

 • בכניסה לדוחות, ניתן להפיק מספר דוחות רלוונטיים לארועי הערכה שוטפים.
 • דוח ארועי הערכה יאפשר לבחור את הכיתות והמקצועות ולהציג את ארועי הערכה השופים לקבוצות הלימוד הרלוונטיות לבחירה זו. 
 • כל מורה ובעל תפקיד בבית הספר יכול לראות רק מידע שהוא מורשה לו. מחנך יכול לראות את הציונים של כיתתו, מורה מקצועי את הציונים של קבוצות הלימוד שלו, רכז מקצוע את הציונים של הקבוצות אותן הוא מרכז וכדומה. 
 • תוכלו לבחור תקופת לימוד או לבחור טווח תאריכים רצוי
 • דוח נוסף הוא דוח ארועי שוטפים לתלמיד. דוח זה יאפשר לכם גם להדפיס את המידע כאשר כל תלמיד יוצא בדף נפרד.
כניסה למערכת