העדרות מורה - הסרת מורה משיעור

תחת מסך מערכת ושיעורים, מערכת של מורה, נוכל לסמן את המורה כנעדר ולמצוא לו מחליף לאותה שעה.

סיבת ההעדרות

לאחר סימון המורה כנעדר, נכתוב את סיבת ההעדרות. כל המידע יופיע בדוח שנוכל להפיק בסוף החודש.

בחירת מורה מחליף

כעת, נוכל לבחור מורה מחליף, נבדוק מי מהמורים פנוי באותה שעה ונסמן אותו כמחליף.

תצוגה סופית

לאחר השינוי, נוכל לראות את כל הפרטים : המורה שהוחלף, סיבת ההעדרות והמורה המחליף. כמובן שניתן לשנות הכל מחדש בכל זמן.

הפקת דוח

לאחר השינוי, נוכל לראות את כל הפרטים : המורה שהוחלף, סיבת ההעדרות והמורה המחליף. כמובן שניתן לשנות הכל מחדש בכל זמן.

בתחתית הדוח מצא כפתור ייצוא לאקסל.

כניסה למערכת