הגדרות ישיבות צוותים

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

  1. איך נכנסים למערכת השעות של סקולי

הגדרת ישיבות צות

  • יש להיכנס ל סדין -> מורים -> יש לסמן את אחד המורים שישתתף בישיבת הצוות -> לחיצה על כפתור "+"
  • תחת עמודת מקצוע נבחר בישיבת צוות (אם המקצוע לא קיים ניצור אותו).
  • תחת עמודת "ש" נגדיר את מס' שעות ישיבת הצוות.
  • תחת עמודת מורים נוסיף את כל המורים שישתתפו בישיבת הצוות.
  • תחת עמודת "סוג שיעור" נבחר בשהיה.
  •  
כניסה למערכת