יצירת שעות פרטניות ושהיה

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

  1. איך מגדירים למורים את שעות הפרטני והשהיה

הערה חשובה !

אלו שעות השהיה והפרטני בפועל – הפעילויות עצמן. לא התקן של המורה.

מומלץ להגדיר את שעות השהייה והפרטני רק לאחר שהגדרתם במערכת את ישיבות הצוות (בדרך זו ניתן יהיה לדעת כמה שעות שהייה, אם בכלל, נותרו לכל מורה). על מנת להגדיר שעות שהייה ופרטני למורים נפעל בדרך הבאה

מה כדאי לדעת מראש?

  1. איך נכנסים למערכת השעות של סקולי
  2. ידענו ועדכנו את כל ישיבות הצוות של המורים, כך נוכל לחשב כמה שעות פרטני שהיה נותרו בפועל למורים. 

הגדרת שעות פרטני והשהיה

  • יש להיכנס ל סדין -> מורים -> לחיצה על כפתור "+"
  • תחת עמודת מקצוע נבחר בשהייה או בפרטני בהתאמה (אם המקצוע לא קיים ניצור אותו).
  • תחת עמודת "ש" נגדיר את מס' שעות השהייה או הפרטני.
  • תחת עמודת סוג שיעור בנחר בפרטני או בשהייה לפי הצורך.
כניסה למערכת