החלפות מורים ביטול שיעורים ושינויים זמניים במערכת השעות

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. איך נכנסים לניהול שיעורים
 2. מערכת השעות בבית הספר צריכה להיות מפורסמת

הגדרת העדרות של מורה

 • יש להיכנס לניהול שיעורים -> לבחור את המורה הרצוי בתיבת הבחירה בפינה הימנית העליונה של המערכת.
 • יש לבחור את השבוע הרצוי על ידי דפדוף בין השבועות
 • ניתן לסמן הערות יומית של מורה או להגדיר העדרות לפי שעות ראו צילום מסך: 

הגדרת מורה מחליפה לקבוצת לימוד

 • בניהול שיעורים, יש להיכנס לכיתה הרצויה על ידי בחירה בתיבת הבחירה של הכיתות והמורים בפינה הימנית העליונה של מערכת השעות
 • יש לבחור את התאריך הרצוי
 • אם כבר סימנתם שמורה הכיתה אינה נמצאת, אז תראו שהיא מסומנת באדום, אחרת, תוכלו לסמן את העדרות המורה גם ממסך הכיתה. 
 • יש ללחוץ על האיקון של חיפוש והחלפה, שמופיע ליד שם המורה באדום.
 • בחלון שנפתח תוכלו לבחור את המורה מתוך הרשימה שמופיע. תוכלו לראות את המערכות של המורים. ראו צילום מסך להמחשה

ביטול שיעור לקבוצת לימוד

 • בניהול שיעורים, יש לבחור את הכיתה הרצויה ולמצוא את התאריך הרצוי.
 • בשיעור הרלוונטי, יש ללחץ על X על מנת לבטל את השיעור
 • לאחר מכן תפתח תיבת טקסט להזנת סיבת הביטול.

שינוי מועד שיעור לקבוצת לימוד

 • בניהול שיעורים, יש לבחור את הכיתה הרצויה ולמצוא את התאריך הרצוי.
 • בשיעור הרלוונטי, יש ללחץ על האיקון של השעון לשינוי מועד השיעור
 • לאחר מכן תפתח תיבה לבחירה יום ושעה להעביר את השיעור.

הפקת דוח העדרויות מורים

 • בניהול שיעורים, לחצו על הכפתור "דוח נוכחות מורים.
 • אין חשיבות למערכת שמציגה באותו הזמן או לשבוע שמציג
 • בחלון הדוח, בחרו את התאריכים הרצויים להם והפיקו את הדוח
 • ניתן לייצא את הדוח לקובץ אקסל
כניסה למערכת