[print-me]

ניהול ציוני הגשה לבגרות

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

 1. כדאי לוודא שבית הספר שלכם מוגדר באופן נעון לעבודה עם בגרויות
 2. כדאי לוודא שהרשאות המשתמשים הנכונים: מנהל\ת בית ספר, רכז\ת בגרויות – מוגדרים באופן נכון

הרשאות טיפול בבגרויות

 • לניהול נושא הבגרויות יכולים להיכנס רק 2 גורמים בבית הספר : מנהל\ת בית הספר ורכז\ת בגרויות. 
 • הגדרת מנהל\ת בית הספר ניתנת לביצוע רק על ידי תמיכה של סקולי.
 • הגדרת רכז\ת בגרויות ניתן לביצוע רק על ידי מנהל\ת בית הספר.
 • המורים המקצועיים ייחשפו לדפי הגשה בלבד לפי שיוך לקבוצות הלימוד שלהם. 

יבוא מורים מגליון אקסל

 • יש להיכנס להגדרות -> ממשקים -> יבוא גליון מורים
 • השדות הנדרשים בגליון האקסל הם השדות שמופיעות ברשימת המורים בדיוק באותו השם. סדר העמודות אינו משנה אולם הכרחי שתהיה כותרת בראש העמודה. אין להזין שוורות ריקון.
 • גם אם יש עמודה שהיא ריקה ואתם לא רוצים להזין בה נתונים, היא צריכה להופיעה. 
 • בדרך כלל העמודות הן: תעודות זהות | משפחה | פרטי | דוא"ל | נייד | ימי עבודה | ישיבות צוות | שהייה | פרטני | פרונטלי | העשרה

דף ניהול בגרויות - מנהל\ת בית ספר ורכז\ת בגרויות בלבד

 • בדף זה ניתן לבצע: צפייה בכל גליונות הרלוונטיים לבית הספר, סנכרון מול משרד החינוך – יבוא ויצוא
 • על מנת לסנן את הרשימה לפי שאלון – ניתן להקליד את מספר השאלות בתיבת החיפוש
 • ניתן להיכנס לרשימות התלמדים בשאלון על ידי לחיצה על כפתור התלמידים

ציוני הגשה לבגרויות - למורים המקצועיים ורכז\ת בגרויות

 • בדף זה ניתן לעדכן את ציון ההגשה של תלמידים.
 • ניתן לייבא ארועי הערכה קודמים על מנת לשכלל ציון הגשה
 • ניתן להעתיק את הציון המשוכלל כציון ההגשה או לקבוע את ציון ההגשה באופן ידני
 • אין צורך לבצע שמירה יזומה, המערכת שומרת את המידע באופן אוטומטי
כניסה למערכת