שינויים בסדר השיעורים של מורה

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

** דף זה אינו עוסק בניהול מערכת השעות על ידי מנהל מערכת אלה ביכולות מורים לבצע שינויים במערכת הפנימית שלהם ככל שניתן להם

מה כדאי לדעת מראש?

  1. כדאי להבין את כל נושא מערכת השעות כולל תצוגה של המידע לתלמידים והורים לפני שנכנסים לביצוע שינויים מסוג זה. 

שינוי הסדר הפנימי של השיעורים על ידי מורה

למה ולמי זה מיועד ?

דוגמה: 
נניח שאתם מחנכים כיתה, ובנו לכם מערכת שעות הכוללת 15 שעות בכיתה שלכם. אך את הסדר של הלימוד של המקצועות אתם מעוניינים לשנות לפי רצונכם. בסעיף זה נראה איך אתם יכולים לבצע זאת באופן עצמאי.  

יש לשיב לב שזהו שינוי קבוע במערכת. הוא ישפיע על כל השבועות במערכת. 

  • יש להיכנס לניהול שיעורים -> למערכת השעות שלכם
  • תוכלו לגרור את הפעילויות (שיעורים) שלכם על גבי המערכת ולחליפין בפעילויות (שיעורים) אחרות כאשר הן נצבעות בירוק. 
  • כאשר הפעילויות לא נצבעות בירוק, זה אומר שיש מניעה כלשהו שמפריעה לחילוף ולא ניתן לבצע זאת. 
  • החלפות מול פעילויות של מורים אחרים ו\או כל שינוי אחר, רק מנהל מערכת השעות יכול לבצע 
כניסה למערכת