עדכון שיעורי בית

טרם נוצר סרטון להדרכה זו

מה אנחנו הולכים ללמוד?

מה כדאי לדעת מראש?

  1. איך נכנסים לניהול שיעורים במערכת של סקולי והזנת ארועי משמעת בשיעור

הזנת שיעורי בית

  • מורים יכולים להזין שיעורי בית לפעילויות שלהם
  • יש להיכנס לניהול שיעורים וללחוץ על הפעילות הרצויה. בחלון שנפתח ניתן להזין שיעורי בית. 
  • ניתן להעלות קבצים
  • אין צורך לבצע שמירה, המערכת שומרת נתונים באופן אוטומטי

ניתן להזין שיעורי בית באפליקציה - ראו מדריך נפרד

הורים ותלמידי יכולים לצפות בשיעורי הבית באפליקציה או במחשב - ראו מדריך נפרד

כניסה למערכת